Pla d’Inclusió i Cohesió Social

Pla d’Inclusió i Cohesió Social.

Trinitat, 12, 2on pis, despatx 12.

Tel. 938.042.039

inclusio@bdtigualada.orgDia i Hora d'atenció presencial
Dimarts, Dijous i Divendres:
Matins: de 10 a 13