Fundació Sociocultural Atlas

Fundació Sociocultural Atlas.

Virtut, 22, 1er pis.

Tel. 938.055.792

atlas@bdtigualada.orgDia i Hora d'atenció presencial
De Dilluns a Divendres:
Matins: de 9 a 13
Tardes: de 16 a 19