Crèdits

Aquest lloc està basat en el software lliure desenvolupat per: Calvin Priest

per Local Exchange.

S'ha encarregat de la seva adaptació: Borja Aguirre i Aitor Blázquez.

Traducció al català : Pablo Lidoy i Àngel Gómez.

Adaptació al BdT d'Igualada: Àngel Gómez Staedler Disseny.